Uw energie, ons platform, één oplossing

U heeft maar één platform nodig voor al uw energiezaken: Censo.Live

Analyseer uw energiedata

Uw energiedata bevat waardevolle informatie, wist u dat? Analyses in Censo.Live vormen de basis voor goed energiemanagement. Laat Censo.Live uw energieverbruik voorspellen, beheer uw energiekosten en weet waar u kunt besparen.

Energiemonitoring

Met Censo.Live krijgt u inzicht in uw energieverbruiken. Door toepassing van verschillende analysemogelijkheden op uw verbruiksdata krijgt u het benodigde inzicht om besparingen te kunnen realiseren, denk hierbij aan: kW-max analyses (gecontracteerd vermogen), basislast-analyse (dag/nacht verbruiken), benchmark analyse, et cetera. Stel alle belanghebbenden op de hoogte met rapportages. Bij calamiteiten of ontbrekende waarden uit uw meetdata ontvangt u een alarm per e-mail.

Factuurcontrole (e-facturen)

Controleer e-facturen geheel automatisch. Onze software importeert uw digitale e-factuur (in UBL/CSV format) afkomstig van uw energieleverancier. De overige data zoals netwerkkosten en verbruiksdata zijn reeds aanwezig in het systeem. Energiefacturen die afwijkende waarden vertonen, worden hierdoor onderschept. Eventuele koppelingen met bestaande administratie software zijn mogelijk om een gehele automatisering van dit proces mogelijk te maken.

Energiedashboards

Informeer en activeer bezoekers en medewerkers van uw pand(en) met een energiedashboard over uw actief energiebeleid binnen uw organisatie. Onze energiedashboards zijn voorzien van de volgende functionaliteiten: nieuwsfeeds, weerinformatie, interne notificaties en energiegegevens. Energiegegevens worden getoond in begrijpbare terminologie bijvoorbeeld door te vergelijken met aantal huishoudens, vierkante kilometer bespaard oerbos of CO2 besparing die gelijk staat aan vermeden autokilometers.

Aansluitbeheer

Beheer uw aansluitingen via een overzichtelijke interface en filter uw locaties op verschillende eigenschappen. Met behulp van de interactieve kaart ziet u direct welke aansluitingen in gebruik zijn. Locaties met het hoogste energieverbruik worden uitgelicht op de kaart. Ook totaalwaarden van bijvoorbeeld uw gehele gebouwportefeuille zijn beschikbaar. Heeft u een overzicht nodig van de gefilterde resultaten? Draai eenvoudig een export uit in Excel of CSV bestandsformat. Naast deze functionaliteit is de tool ook voorzien van alarmnotificatie waarmee u in een oogopslag ziet of er opgetreden alarmen hebben plaatsgevonden binnen uw portefeuille.

Green Apples

Vind automatisch besparingen met behulp van de slimme tool Green Apples. Deze tool laat u door slimme berekeningen van uw verbruiksdata zien waar u besparingen kunt vinden in uw gebouw(en). De tool benchmarkt de energieprestaties van uw gebouw(en) op gelijksoortige panden met eenzelfde gebruiksfunctie, bouwjaar, oppervlakte et cetera. Daarnaast toont Green Apples direct de kostenbesparingen die gehaald kunnen worden en ziet u direct wat het toekomstige besparingspotentieel is. Green Apples heeft hiervoor enkel uw hoofdmeterdata nodig.

Projectbeheer

Beheer uw besparingsdoelstellingen in Censo.Live met de projectbeheer functie. Deze module laat u maatregelen invoeren (EEP/EED) en toont direct het effect van de maatregel op uw totale besparingsdoelstelling. Hiermee weet u of u op koers ligt of wellicht meer maatregelen moet implementeren om alsnog de doelstelling te behalen. Door het combineren van (historische) energieverbruiken en de gemoeide per maatregel toont de tool een realistische terugverdientijd per maatregel en is het voor u eenvoudig te zien of een maatregel economisch gezien haalbaar is of niet.

Benieuwd naar de werking van energiemonitoring?

Siem Simonis, directeur van Censo Data Solutions geeft u de volgende uitleg:

"Ik vertel klanten altijd dat energiemonitoring meer is dan het in kaart brengen van het verbruik. De software moet actief ondersteunen bij het vinden van afwijkingen, bij het berekenen van besparingen én bij het opvolgen van energie projecten"

In onderstaande video wordt dit duidelijk gemaakt met één van de Censo oplossingen voor energiemonitoring: de Hit Energy Solution.

Nieuwe regelgeving rondom energiemonitoring

Het toepassen van energiemanagementsystemen is vanaf 2018 een erkende maatregel en daarmee dus verplicht in negentien verschillende branches. Met behulp van onze energiemonitoring oplossingen is het eenvoudig om concrete aanpassingen/acties door te voeren die kunnen leiden tot energiebesparingen. 

Kantooreigenaren zullen trouwens sowieso aan de slag moeten. Vanaf 2023 is het namelijk ook verplicht dat het pand minimaal een energielabel C heeft. Wilt u meer weten over welke concrete stappen u nu kunt nemen? Neem even contact met ons op.

Energiemonitoring is als erkende maatregel vanaf 2018 verplicht gesteld.
Bron: Overheid.nl
20 t/m 100
Datapunten
Basis
In de basis compleet, inclusief:
 • Energieanalyses
 • Rapportages via email
 • Alarmen en notificaties
 • Beheersdashboards
 • Volledig webbased
100 t/m 500
Datapunten
Uitgebreid
Extra mogelijkheden zoals:
 • Maatwerkrapportages
 • Budgetbewaking
 • Factuurcontrole
 • Profielalarmen
 • Weerdata
500 +
Datapunten
Professioneel
Specialistische mogelijkheden zoals:
 • Publieke energiedashboards
 • Aansluitregister
 • Automatische factuurcontrole
 • Automatische besparingen
 • GBS koppelingen