Blog

Koppeling met een gebouwbeheersysteem (GBS)

23 maart 2018

Wat is een gebouwbeheersysteem? 
Een gebouwbeheersysteem, ook wel GBS, is een centraal computergestuurd systeem waarmee de verschillende installaties van een gebouw worden aangestuurd. Deze installaties bestaan meestal uit de elektrische installaties en de werktuigkundige installaties zogenoemd de E&W installaties. Denk bij elektrische installaties niet alleen aan koeling of verlichting maar ook beveiligingsinstallaties en luchtbehandelingskasten (LBK) die worden aangestuurd door het GBS. Het GBS ontvangt zijn data van sensoren uit de verschillende installaties. Door vooraf bepaalde grenswaarden en een dynamische aansturing weet het systeem welke instellingen optimaal zijn op dat moment. Een GBS wordt meestal via de interface op het systeem bediend. Ook kan het systeem vaak lokaal worden beheerd via een beheercomputer. 

Doel van een gebouwbeheersysteem
Een gebouwbeheersysteem heeft altijd als doel het meeste rendement halen uit de aanwezige installaties. Met rendement worden twee aanduidingen bedoeld: het zo efficiënt draaien van de aanwezige installaties en het maximale rendement op comfort en vraag vanuit de gebruikers van het pand. Een derde doel is vaak het besparen van zoveel mogelijke energieverbruik voor eigenaren of gebruikers van het gebouw. Dit vormt een belangrijk doel omdat de energiekosten vaak een groot deel van de exploitatiekosten van een pand op zich nemen. Een goed ingeregeld GBS levert daarom vaak een structurele besparing in energieverbruik op waardoor het de relatief grote investering meer dan waard is. Om de regelingen goed in het GBS te verwerken en te bewaken is het raadzaam de data uit het systeem te bewaken in een energiemonitoringsysteem (EMS) zoals eSight. Hiermee wordt inzichtelijk of de regelingen optimaal zijn voor energiebesparing en comfort. Met deze data krijgt het EMS een signalerende functie en geeft het aan waar en wanneer er bijzonderheden optreden in verbruik en waar besparingsmogelijkheden liggen.

Waarom koppelen op een gebouwbeheersysteem?
Een datakoppeling met een GBS is benodigd om verbruiksdata van dit systeem naar een EMS zoals eSight te zenden.
Met deze verbruiksdata kan worden geanalyseerd waar de grote energieverbruikers van het betreffende pand zitten en eventueel worden gebenchmarkt met andere vergelijkbare panden. Hiermee laat het EMS vervolgens zien waar dat het pand goed en slecht scoort op energieverbruik met natuurlijk als doel het initieren van besparingsmaatregelen. Deze maatregelen kunnen vervolgens worden bijgehouden in het EMS en worden gecontroleerd op haalbaarheid.  Verdere mogelijkheden met deze data zitten bijvoorbeeld in het bepalen van energiekosten, budgetbewaking en doorbelasting energie voor huurders. 

Hoe werkt het koppelen op een gebouwbeheersysteem? 
Door installatie van een softwaretool op het GBS systeem wordt het systeem verteld waar het zijn verzamelde data naartoe mag sturen. De meeste GBS systemen hebben geen groot geheugen voor opslag van verbruiksdata en dus kan het EMS ook direct dienen als data archief. De geïnstalleerde tool regelt ook direct het eventueel converteren van de data naar de importtaal van het EMS.  Vervolgens wordt deze data naar de dataserver van het EMS verzonden waar het geïmporteerd wordt en beschikbaar komt voor verdere analyse, bepalen van energiekosten, budgetbewaking et cetera.

Wist u dat eSightMonitoring een universele tool ontwikkeld heeft voor het koppelen op verschillende gebouwbeheersystemen ? Met deze tool ontvangen we dagelijks tienduizenden verbruiksdata, temperaturen en andere soorten data uit verschillende gebouwbeheersystemen. Wilt u hier eens meer over weten? Neem gerust contact met mij op via de contactgegevens hiernaast.