Blog

Energiemonitoring toegevoegd op erkende maatregelenlijst RVO

21 december 2017

In 2018 staat het toepassen van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) in zes erkende maatregelenlijsten (EML). Via een EML kan worden voldaan aan de verplichting rondom energiebesparing in het kader van het Activiteitenbesluit. 

EBS is opgenomen in de lijsten voor (1) gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, (2) kantoren, (3) onderwijsinstellingen, (4) sport en recreatie, (5) hotels en restaurants en (6) de detailhandel. Als het energieverbruik van uw gebouw hoger is dan 25.000m3 gas per jaar of 50.000 kWh per jaar dan bent u verplichting energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Via het uitvoeren van de maatregelen op de Erkende maatregelenlijsten kunt u voldoen aan deze verplichting.

EBS is een van deze maatregelen. EBS is alleen van toepassing als het verbruik meer dan 25.000 m3 Aeq is. De wet wil de optimale energiezuinige instellingen en afstellingen van klimaatinstallaties voor ruimteverwarming, koeling en ventilatie borgen. Dit houdt in dat u de verschillende energiestromen periodiek meet, registreert, en bewaakt in een EBS. Zo wordt het verbruik inzichtelijk en energieverspilling zichtbaar. Indien noodzakelijk kunt u specifieke maatregelen nemen om problemen op te lossen.

Meer weten? 
Klik op onderstaande links:

RVO.nl - EBS - Wat houdt dat in?
RVO.nl - EBS-erkende-maatregel-voor-energiebesparing

Bron: 
https://www.rvo.nl

Publicatiedatum: 19 december 2018