Onze klanten

Onze klanten zijn onder te verdelen in twee groepen, namelijk eindgebruikers en dienstverleners. Beide met verschillende wensen maar vaak dezelfde doelen, besparen in energie en energiekosten. Lees hieronder wie onze klanten zijn en waar zij onze software oplossingen voor inzetten.

Toon alle klanten

AHOY

Ahoy neemt het Coneco Energie Optimaal concept af van meet- en regelfirma Coneco. Dit betreft een volledige dienst waarbij het verbruik continu bewaakt wordt en gevonden besparingen direct gerealiseerd worden. Naast het realiseren van energiebesparing is inzicht in de energiekosten een belangrijk aspect voor Ahoy. Met de monitoringsdienst van Coneco op basis van eSight kan Ahoy na een evenement precies zien waar hoe veel energie is gebruikt en desgewenst de kosten doorbelasten naar exposanten.

AIRBUS

EADS, het moederbedrijf van vliegtuigbouwer Airbus heeft gekozen voor eSight om het energieverbruik van haar productielocaties te bewaken. Hiervoor is het systeem uitgerold bij productielocaties in Frankrijk, Engeland, Duitsland en Spanje. Het eSight systeem is uitermate geschikt voor multi-site en multi-customer implementaties. Het systeem is perfect in te richten voor gebruik in verschillende landen. De medewerkers van Airbus krijgen na het inloggen alleen de eigen verbruiksgegevens te zien. Bovendien werkt het systeem met lokale tijdsinstellingen, lokale eenheden en valuta. Ook zien de medewerkers uit de verschillend landen hun eigen energiemanagement systeem in de eigen taal.

AMC

Het AMC was op zoek naar een professioneel webbased energiemanagementsysteem om hun medewerkers inzicht te geven in (deel)verbruiken van energie, de efficiency van hun installaties en in de effecten van uitgevoerde besparingsmaatregelen. Na gesprekken met verschillende leveranciers is een pakket van wensen en eisen op zowel functioneel als technisch vlak opgesteld en op basis daarvan is de uiteindelijke keuze op eSight gevallen.Onlangs is er gestart met de implementatie. Hierna zal er nog een gebruikerstraining plaatsvinden. Na het Radboud UMC in Nijmegen is het AMC de tweede universiteitskliniek die over gaat op eSight als monitoringssysteem.

AMGEN

Amgen gebruikt eSight in haar vestiging in Breda om het energiegebruik te bewaken en te beheersen. Dit past binnen de doelstellingen die Amgen heeft op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast is Amgen door het gebruik van energiemonitoring software ook al aanzienlijke besparingen op het spoor gekomen. Handig van de eSight software is dat een potentiële maatregel meteen doorgerekend kan worden. Zo geeft de software een goede forecast van het verbruik en de kosten na aanpassingen en kan op basis hiervan een kosten-baten analyse gemaakt worden.

AMSTELIUS

Amstelius, gevestigd in Amsterdam, is een vastgoedadviseur die naast adviezen ook volledig vastgoedmanagement uitvoert voor klanten met vaak een groot portefeuille aan vastgoed. Amstelius specialiseert zich in duurzame gebouwen. Niet alleen de techniek in gebouwen dient dan energiezuinig te zijn. De regelinstellingen van klimaatinstallaties en het gedrag van gebruikers heeft een veel groter invloed op de uiteindelijke energiekosten dan een state-of-the-art zuinige energie installatie. Om continu terugkoppeling te kunnen geven aan vastgoed eigenaren én gebruikers maakt Amstelius gebruik van eSight Cloud. Het eSight Cloud systeem importeert verbruiksdata rechtstreeks van het meetbedrijf zodat de verbruiken in het monitoring systeem precies overeenkomen met de data op de energiefactuur. Daarnaast kan met eSight Cloud meetdata uit het gebouwbeheersysteem geïmporteerd worden. Ideaal om bijvoorbeeld ondermeters uit te lezen om bijvoorbeeld energieverbruiken door te belasten naar huurders.

BAM TECHNIEK

Om hun klanten nog beter van dienst te kunnen zijn zocht BAM Techniek een Energiemonitoringsysteem. BAM Techniek is specialist in het installeren, beheren en exploiteren van technische installaties in gebouwen en adviseert haar klanten hoe zij hun energiestromen in gebouwen kunnen beheersen. Hun wens is om de prestaties en werking van installaties in hun beheer te visualiseren in een web-omgeving. De uitgebreide mogelijkheden van eSight deed BAM Techniek besluiten om te kiezen voor deze configuratie. De belangrijkste argumenten waren dat BAM Techniek zelf de intelligentie in het systeem kan brengen en dat de klant op eenvoudige wijze en op ieder moment van de dag de analyses kan bekijken. Gebruiksvriendelijk en gemakkelijk!

Bectro Installatietechniek

Bectro zorgt voor functionele, comfortabele en veilige gebouwen: hotels, kantoren, winkels, scholen, zorginstellingen en woningen. Ze gebruiken eSight om geavanceerde monitoringsdiensten aan hun klanten te kunnen bieden.

BRUSSEL

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) verkoos het energiemonitoringpakket eSight voor de opvolging van de energieverbruiken van de duurzame voorbeeldgebouwen in Brussel. Sinds 2007 organiseert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest elk jaar een projectoproep om de bouw of renovatie van 'voorbeeldgebouwen' te valoriseren en te bevorderen. Reeds 156 projecten werden de afgelopen jaren bekroond. Eén van de afspraken voor het ontvangen van de bijhorende financiële injectie is de verplichting om het energiegebruik gedurende 5 jaar op te volgen. Hiervoor zal het BIM nu eSight ter beschikking stellen aan de verschillende projectverantwoordelijken. Alle projectverantwoordelijken zullen via een eigen toegang het energiegebruik kunnen ingeven en analyses kunnen maken van hun gebruik. Dankzij de samenwerking met de Belgische eSight dealer Cenergie zal het BIM de mogelijkheid hebben de nodige overzichtsrapporten te genereren en automatische rapportering op te zetten.

CARLSBERG

Carlsberg heeft aansprekende resultaten geboekt door te gaan monitoren met eSight. Over verschillende locaties in Engeland wisten ze in totaal het volgende te realiseren: 10% besparing op energiegebruik 10% besparing op watergebruik 16% besparing op kosten voor waterzuivering Bovendien wordt het brouwproces beter bewaakt door het gebruiken van eSight en kunnen productie onderbrekingen beter gepland worden. Naast bewaking op gasverbruik en het verbruik van elektriciteit en water, wordt bij Carlsberg ook nauwgezet het perslucht verbruik in de gaten gehouden. Het gebruik van dashboards voor personeel van Carlsberg en de automatische alarmen van eSight zijn twee functionaliteiten waar ze nu niet meer zonder kunnen.

CENERGIE

Cenergie is het meest vooraanstaande energie adviesbureau in België. Het bureau oogst met name veel lof voor haar innovatieve concepten in passief bouwen. Cenergie is een volwaardig gecertificeerd eSight dealer voor de Belgische markt. Dat betekent dat u bij Cenergie kunt aankloppen voor een monitoringsdienst maar ook om een eSight systeem aan te schaffen. Cenergie kan de implementatie verzorgen en trainingen verzorgen in het Nederlands en in het Frans. Het eSight systeem is te gebruiken in bijna alle Europese talen. Onder haar klanten rekent Cenergie onder andere de Vlaamse netwerkbeheerder Infrax, de gemeente Antwerpen en het Brussels gewest.

COGAS

Cogas gebruikt eSight om haar klanten energiemonitoring diensten te bieden. Het meetbedrijf van Cogas wil een volledig dienstenpakket kunnen bieden aan haar klanten. Meetbedrijven krijgen steeds vaker de vraag van klanten om meer inzicht te bieden in het energieverbruik. Dat gaat verder dan het kunnen presenteren van een grafiek van het verbruik op internet. Zo willen klanten alarmen kunnen ontvangen bij opgetreden pieken. Ook is er veel behoefte aan een automatische dienst waarbij de meetdata per e-mail ontvangen kan worden. eSight heeft al deze functionaliteit aan boord.

CONECO

Meet- en regelfirma Coneco is overtuigd dat er veel energie te besparen is in bestaande gebouwen. Met name door verbeteringen in regelinstellingen kan bespaard worden. En vaak is juist hier sprake van onnodige verspilling. Dat betekent dat besparingen behaald kunnen worden door eenvoudige aanpassingen. Deze besparingen zijn alleen te vinden door een goede analyse van het energiegebruik, iets wat zonder een goed instrument als eSight nauwelijks te doen is. Coneco biedt een totaalpakket aan diensten aan haar klanten, waarbij besparingen gevonden worden, de verbeteringen uitgevoerd worden en de klant een volledig online monitoringdienst met eSight krijgt. Het concept heet Coneco Energie Optimaal en heeft al bij verschillende klanten, waaronder Ahoy Rotterdam en gemeente Dordrecht forse besparingen opgeleverd.

CORPORATE FACILITY PARTNERS

Corporate Facility Partners is een van de meest gerenommeerde adviesbureaus in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Zo werkt het bureau onder andere met de bekende keurmerken LEED en BREEAM. Ook ten aanzien van Het Nieuwe Werken is CFP een veelgevraagd adviseur. Om duurzaamheid van haar klanten te borgen werkt Corporate Facility Partners met eSight om het energiegebruik in gebouwen te bewaken en te verlagen.

CROONWOLTER & DROS

Technisch dienstverlener Croonwolter & dros is expert op het gebied van energie efficiency. Voor tal van grote klanten levert Croonwolter & dros concrete besparingen. In alle projecten maakt duurzaamheid integraal onderdeel uit van de dienstverlening. Daarbij is de technische kennis van complexe installatietechniek, bijvoorbeeld van WKO's die bij Croonwolter & dros aanwezig is van grote waarde. Om de energie analyses te maken, KPI's op te stellen en te bewaken en aan klanten te kunnen rapporteren is eSight in gebruik.

Damen Shipyards

Damen is een internationale scheepswerfgroep. Damen legt de lat hoog als het gaat om verbetering, innoveren en investeren. eSight wordt ingezet als excellente tool om het energieverbruik te monitoren en beheersbaar te houden.

DE KLEIJN ENERGY CONSULTING

De Kleijn Energy Consulting is een energie adviesbureau dat zich met name specialiseert in advisering en engineering voor de industrie. Als eSight partner kan De Kleijn een volledig monitoring project opzetten voor industriële klanten, inclusief de levering van energiemeters, dataloggers et cetera. Naast energiemonitoring in de industrie zet De Kleijn eSight ook in voor legionella monitoring. Met behulp van draadloze sensoren worden watertemperaturen verzameld en bewaakt. Deze oplossing wordt onder andere ingezet voor zorginstellingen.

DEERNS

Raadgevend ingenieursbureau Deerns is één van de grote toonaangevende bureaus van Nederland. Deerns is gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van duurzame energiezuinige klimaatinstallaties. Commercieel vastgoed, de zorgsector en data centers zijn belangrijke klantengroepen van Deerns. Met een omzet van ruim 50 miljoen euro en ruim 500 medewerkers is Deerns niet alleen actief in Nederland, maar heeft ook vestigingen in verschillende Europese landen, zowel als in Dubai en in de Verenigde Staten. Deerns was al geruime tijd gebruiker van het eSight platform, doordat in samenwerking met IF Technology de werking van WKO systemen bewaakt werd door middel van een eSight systeem. Deerns is daarnaast echter eSight Cloud gaan gebruiken om het energiegebruik van de eigen vestigingen in Nederland te monitoren. Daarbij kan meetdata verzameld worden van slimme meters, van het meetbedrijf, maar ook van dataloggers of een GBS systeem. Met inzicht in het eigen energiegebruik kan Deerns zelf ook uitvoeren wat zij haar klanten adviseert: een duurzame bedrijfsvoering begint met het verminderen van het energiegebruik.

DELTA

Het Zeeuwse energiebedrijf Delta presenteert zich als de 'multi-utility company'. Ze wil ook compleet zijn in haar dienstverlening aan klanten. Zo biedt Delta met onafhankelijke adviesbureaus diensten aan in de vorm van energiebesparingsonderzoeken. Ook voor de veeleisende klant die energiemonitoring via haar energieleverancier wil krijgen, heeft Delta met eSight een dienst in handen waarmee ze alle klantwensen kan invullen! Onder de naam Delta Management Informatie biedt Delta precies dat: management informatie over energiegebruik op maat voor haar klanten.

DUTCH GREEN COMPANY

Dutch Green Company is een vastgoed specialist die investeert en adviseert in groene en duurzame gebouwen. Zo is Dutch Green Company betrokken bij het eerste energieneutrale hotel in Nederland. Om een gebouw echt duurzaam te laten zijn, is het niet voldoende om alleen de gebouwschil en de techniek in gebouwen energiezuinig te maken. De regelinstellingen van klimaatinstallaties en het gedrag van gebruikers heeft een veel groter invloed op de uiteindelijke energiekosten dan een state-of-the-art zuinige energie installatie. Om continu terugkoppeling te kunnen geven aan vastgoed eigenaren én gebruikers maakt Dutch Green Company gebruik van eSight Cloud. Het eSight Cloud systeem importeert verbruiksdata rechtstreeks van het meetbedrijf zodat de verbruiken in het monitoring systeem precies overeenkomen met de data op de energiefactuur. Daarnaast kan met eSight Cloud meetdata uit het gebouwbeheersysteem geïmporteerd worden. Ideaal om bijvoorbeeld ondermeters uit te lezen om bijvoorbeeld energieverbruiken door te belasten naar huurders.

EBG GROUP

EBG Group in Sittard is een complete technische energie dienstverlener. De belangrijkste klantengroep zijn maatschappelijke instellingen zoals gemeentes, zorginstellingen, woningcorporaties en sportorganisaties. De diensten lopen uiteen van besparingsadvies tot volledige exploitatie van energie installaties. Inzicht in het energiegebruik is dan om tweeërlei redenen onmisbaar: Ten eerste kan met een goed energiemonitoring systeem de bewaking op KPI's en SLA's van de performance contracting ingericht worden. Hiermee heeft EBG group een krachtig instrument in handen om een goede financiële exploitatie van energiesystemen te waarborgen. Ten tweede kan met een webbased energiemonitoring systeem te allen tijde inzicht verschaft worden aan klanten door middel van een webportal volledig in eigen huisstijl van de dienstverlener. De klant kan via het webportal direct opvragen wat het energiegebruik is op haar verschillende locaties, maar ook maatwerk rapporten ontvangen wat de prestaties zijn per locatie van bijvoorbeeld WKO- of WKK systemen, opwekking van zonnepanelen of gewoon de CO2 footprint van de hele organisatie. eSight Cloud bleek de perfecte oplossing voor een totale dienstverlener als EBG group

ECOFYS

Ecofys is een van de bekendste en grootste internationale adviesbureaus op het gebied van duurzame energie. Dit bureau gebruikt eSight om analyses voor klanten te kunnen maken en om online monitoringsdiensten te kunnen aanbieden.

ENERGIE COMPLEET

Energie Compleet is een concept van de firma Crossroads uit Valkenswaard. Dit complete energiemanagement concept omvat gezamenlijke inkoop van energie, factuurcontrole en het bewaken en reduceren van het energieverbruik. Aangezien energiemonitoring onmisbaar is om inzicht in het verbruik van klanten te houden, koos Energie Compleet de meest complete en ook de meest flexibele oplossing voor energiemonitoring: eSight Cloud.

ENERGIELIVE

EnergieLive is een full-service energie dienstverlener. Dat betekent dat zij de volledige (financiële) energie administratie voor haar klanten verzorgt. Klanten nemen deel aan collectieve inkoop van energie en van meetdiensten en centraal wordt factuurcontrole uitgevoerd. Daarnaast is EnergieLive het eerste aanspreekpunt op energiegebied voor haar klanten. De eindgebruiker wordt verder geholpen ook op de gebieden duurzame energietechniek en energiebesparing. EnergieLive coördineert en heeft door middel van partnerships de contacten met de belangrijkste experts in Nederland. Om haar klanten een volledig professioneel energiemonitoring systeem te kunnen bieden, koos EnergieLive voor eSight. Geheel in lijn met haar eigen servicemodel is ook EnergieLive nu volledig ontzorgd en is de technische en administratieve kant van energiemonitoring zonder zorgen geregeld in eSight.

ENERGY SERVICES

Als intermediair past Energy Services eSight toe om verbruiksgegevens voor klanten inzichtelijk te maken. Het verzamelen van informatie over het verbruik is een essentiële eerste stap in een duurzame bedrijfsvoering en in de besparing van kosten. De webbased portal van eSight geeft inzicht in waar en hoeveel potentiële verbetering er te behalen is. Samen met de klant wordt bepaald wat de doelstellingen zijn ter verhoging van de energy efficiency en/of verlaging van de energiekosten. Vervolgens ontzorgt Energy Services haar klanten bij realisatie van de doelstellingen door als collega op afstand op te treden.

ENGIE

Met het WKO Prestatie Dashboard - een geavanceerd instrument voor het real time monitoren van WKO-systemen - biedt Engie organisaties inzicht in de prestaties van WKO-installaties. Het online dashboard toont de efficiency van installaties en de kostenbesparingen die ermee worden bereikt. Ook maakt het de milieuwinst zichtbaar die een goed beheer van WKO-systemen in de vorm van CO2-reducties kan opleveren. Engie Energy Solutions heeft met eSight een product in handen waarmee ze klaar is voor de toekomst. Nieuwe wensen voor het analyseren en monitoren van complexe energie installaties kan Engie met het eSight platform moeiteloos integreren in de bestaande bedrijfssoftware.

ENODES

Enodes is specialist op het gebied van energiemanagement in de gebouwde omgeving. Klanten kunnen bij Enodes terecht voor energiebesparingsonderzoeken, voor energiemonitoring en voor advies in het realiseren van een efficiënte energiehuishouding. Om met name de specialistische klanten, zoals ziekenhuizen, een compleet energiemonitoring pakket te kunnen bieden, heeft Enodes gekozen voor eSight Cloud. Met het systeem zijn uitgebreide analyses en alarmering in te stellen om echt de vinger aan de pols voor de klant te houden. Ook het feit dat eSight Cloud niet alleen meetdata van energiebedrijven kan inlezen maar ook de meetata van ondermeters uit gebouwbeheersystemen kan importeren droeg bij aan de keuze voor eSight Cloud.

ERNST & YOUNG

EY (het voormalige Ernst & Young) begeleidt in Nederland veel grote industriële klanten op het vlak van emissie- en energiereductie. Na het opstellen van energiebesparing programma's was de behoefte bij EY sterk aanwezig om de vinger aan de pols te kunnen houden bij de prestaties van haar klanten. Zo kan continu geadviseerd worden hoe men het verbruik kan verminderen, maar ook actief bewaken of het verbruik door veranderingen in productieprocessen niet weer langzaam oploopt. EY koos voor de eSight Cloud oplossing zodat klanten met maatwerk analyses en rapporten direct online inzicht gegeven kon worden.

ESSENT

Essent Local Energy Solutions maakt gebruik van eSight via een webbased dienst van het adviesbureau IF Technology. Voor IF Technology is een maatwerk monitoring oplossing ontwikkeld met eSight voor het bewaken van WKO installaties en andere duurzame energie objecten. Deze dienst wordt onder de naam LIFT in abonnementsvorm in de markt gezet. Eén van de belangrijkste gebruikers hiervan is Essent.

EUROMAX

Euramax heeft productielocaties in Nederland en Engeland waar ze voorgelakt aluminium produceert. Dit zogenaamde coil coating proces is energie intensief. Het loont dus de moeite om het energiegebruik te blijven bewaken. Bovendien willen medewerkers direct inzicht kunnen hebben van de verbruiken en de prestaties van de beide internationale vestigingen. Er moest dus één systeem komen waar medewerkers desgewenst in verschillende talen mee kunnen werken. Eén systeem dient derhalve allel data te kunnen verwerken en informatie te kunnen geven voor medewerkers in productie, in financial controlling, voor de technische dienst en voor de milieumedewerker. Informatie op maat dus. Een webbased systeem lag al gauw voor de hand en eSight bleek het meest complete webbased energiemonitoring systeem waardoor de keuze snel gemaakt was.

FUDURA

Fudura, het meetbedrijf van Enexis koos voor eSight om geavanceerde monitoringsdiensten aan te kunnen bieden voor haar klanten. Nu is het mogelijk voor Fudura om met één systeem alle klanten te bedienen: zowel kleinere klanten die eenvoudige verbruiksinformatie willen opvragen als grote (multi-site) klanten die complexe rapportages, dashboards en alarmering wensen.

GEMEENTE BARNEVELD

Voor de gemeente Barneveld zijn de energiekosten ter hoogte van circa € 1,5 miljoen een flinke kostenpost. De gemeente wilde niet alleen op deze kosten bezuinigen, maar ook vanuit duurzaamheidsoogpunt wilde men het verbruik terugdringen. Om deze redenen is het programma 'Grip op Energie' gestart. Eén van de belangrijkste onderdelen hiervan is het inzicht krijgen door middel van energiemonitoring. Om verbruiksdata te verkrijgen zijn slimme meters aangevraagd en worden meetdiensten afgenomen. Gemeente Barneveld heeft gekozen voor volledige ontzorging door het afnemen van de eSight software in een cloud-dienst.

Gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven is de technologiehoofdstad van het zuiden. De snel groeiende gemeente heeft haar focus op een duurzame, leefbare en gezonde ontwikkeling van de stad, voor alle inwoners. Hiervoor kijken ze o.a. naar vervoer, koopgedrag, omgaan met groen en energiegebruik. eSight maakt dat de gemeente Eindhoven haar energieverbruik goed in kaart heeft en besparingen op efficiëntie manier kan inzetten.

GEMEENTE GRONINGEN

Gemeente Groningen is met ruim 180.000 inwoners verreweg de grootste stad in Noord-Nederland. De toonaangevende rol die de stad heeft, uit zich ook in het ambitieuze plan om als gemeente de duurzaamste stad van het land te worden. Hiervoor worden uiteraard tal van uiteenlopende activiteiten ontplooid. Om de ambities waar te maken is veel energiebesparing nodig.

Voor er echter bespaard kan worden op energie is het op orde krijgen van de energie ‘boekhouding’ een essentiële eerste stap. Daarvoor zijn er aanbestedingen uitgezet. Ten eerste is het volledige meterpark in Groningen vervangen door ‘slimme meters’. En ten tweede is de automatisering opgezet om van die tienduizenden meterstanden per dag zinvolle informatie te maken.

Gemeente Groningen had drie belangrijke eisen aan een systeem:

Een gebruiksvriendelijk aansluitregister om alle gegevens van circa 1.500 meters te kunnen beheren,
Automatische verwerking en analyse van alle kwartiermetingen om energiebesparing te realiseren,
Verwerking van digitale energiefacturen en factuurvalidatie om kosten te besparen.
Het eSight systeem bleek de enige software die de oplossing wist te bieden op alle vragen van gemeente Groningen.

GEMEENTE MAASGOUW

Gemeente Maasgouw heeft eSight aangeschaft om het energiegebruik op sportcomplexen te verlagen. Met behulp van het webbased energiemanagement systeem toont de gemeente aan sportverenigingen hoe veel energie zij verbruiken en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Daarmee worden verenigingen actief gestimuleerd om te besparen op het energiegebruik.

GEMEENTE ROTTERDAM

Gemeente Rotterdam heeft online inzicht in alle aansluitingen en de bijbehorende verbruiken met behulp van een unieke webbased oplossing. Deze oplossing is ontwikkeld door de monitoring en analyse functionaliteiten van eSight te integreren met een online systeem voor aansluitregisters DBEnergie. Gemeente Rotterdam bewaakt zo meer dan 500 energie aansluitingen.

HEINEKEN

Heineken gebruikt eSight op het hoofdkantoor in Zoeterwoude om energieverbruiken inzichtelijk te maken en te bewaken.

HELLEMANS

Hellemans Consultancy gebruikt eSight om verbruiksdata van klanten te verwerken. Bureau Hellemans is een vooraanstaande speler op het gebied van energie inkoop. Om goede contracten te kunnen afsluiten is inzicht in de verbruiksprofielen van klanten een belangrijke voorwaarde voor Hellemans.

Specifiek van belang voor bureau Hellemans is de mogelijkheid om meetdata te kunnen verwerken van allerlei partijen op de energiemarkt, zoals leveranciers, meetbedrijven en netbeheerders. Het is mogelijk om met eSight e-mails te ontvangen met meetdata en deze automatisch te importeren.

IMTECH

Voor het faillissement van Imtech, gebruikte Imtech Measurement Solutions (het meetbedrijf van Imtech) eSight voor energiemanagement rapportages aan haar klanten en voor een online klantenportal.

INFRAX

Infrax is een grote netbeheerder in Vlaams België. Vanuit die rol bedient Infrax particulieren, bedrijven en overheden. Voor Vlaamse gemeentes is Infrax actief betrokken bij energiebesparing projecten. Energiemonitoring is voor Infrax dus vooral een tool om aan gemeentes inzicht in energieverbruik te geven én om meting en verificatierapporten voor energieprojecten te kunnen maken.

De implementatie van de wensen van Infrax, waarbij vele duizenden energie aansluitingen gemoeid zijn, is volledig verzorgd door Cenergie. Dit energie adviesbureau in Antwerpen is volwaardig dealer van eSight in België en heeft al verschillende grote energiemonitoring projecten op haar conto staan.

KLM

Sodexo Altys is een wereldspeler op het gebied van het leveren van facilitair management voor multinationals. Het voeren van energiemanagement en het beheren van energiebudgetten behoort hierbij tot de kerntaken. Onder de klanten kan Sodexo onder andere KLM rekenen, waarvoor compleet energiemanagement wordt uitgevoerd. Om deze complexe taken goed uit te kunnen voeren, heeft Sodexo gekozen voor de zeer complete oplossing met eSight.

KUIJPERS ECOPARTNERS

Kuijpers Ecopartners is de duurzame poot van het bekende installatiebedrijf Kuijpers. Binnen de programma´s ´Blue buildings´ en ´Balanced earth´ ondersteunt Kuijpers Ecopartners bij het vinden, realiseren en vasthouden van de energiebesparing. U kunt bij Kuijpers terecht voor uw energiemonitoring dienst: van eenvoudige verbruiksregistratie tot de opvolging en optimalisatie van complexe duurzame energiesystemen.

LIFT ENERGIEMONITORING EN IF TECHNOLOGY

Lift energiemonitoring heeft een professioneel energie- en informatiemanagementsysteem voor de bewaking en monitoring van energieopwekcentrales met bijvoorbeeld een WKO, EOW, warmtepompen. Hiervoor maakt Lift sinds 2008 gebruik van eSight als motor. Lift wordt gebruikt door de specialisten en adviseurs van IF Technology. Zij gebruiken Lift om een vinger aan de pols te houden, proactief te kunnen beheren en te adviseren. Daarnaast werken bijvoorbeeld NS Energy, TU Delft, EnNatuurlijk, Universiteit Utrecht en Haitjema met Lift. Hierdoor zien zij dagelijks hoe hun installatie energetisch presteert, of de installatie voldoet aan gestelde eisen en of er optimalisaties mogelijk zijn. Zij gebruiken dit systeem om te voldoen aan het wettelijk kader (onder andere EED, vergunning Waterwet en BRL-eisen).

Lift energiemonitoring is een zusterbedrijf van IF Technology. IF Technology is de belangrijkste specialist op het gebied van energieopslag in de bodem. Het is inmiddels bijna dertig jaar geleden dat IF Technology het principe van Warmte-Koude Opslag (WKO) in de bodem introduceerde in Nederland. Vanuit het kantoor in Arnhem wordt met een team van 70 vrouwen en mannen gewerkt aan duurzame systemen gerelateerd aan bodem, water en energie.

NEDERLANDS KANKER INSTITUUT

Het Nederlands Kanker Instituut 'Antoni van Leeuwenhoek' is een gespecialiseerd ziekenhuis. In zorginstellingen zoals ziekenhuizen wordt veel energie gebruikt. Het loont voor ziekenhuizen zeer de moeite om energie continu te bewaken. Een energiemonitoring systeem is daarbij een onmisbaar instrument.

Het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis heeft gekozen voor eSight omdat ze het systeem eenvoudig zelf kunnen beheren en bedienen.

NS

eSight wordt regelmatig gevraagd om organisaties (met name overheden) te begeleiden bij aanbestedingen waar energie meetdiensten onderdeel van uitmaken. Onder onze klanten bevinden zich grote gemeenten, een groot aantal waterschappen en de Rijksoverheid. Ook de Nederlandse Spoorwegen zocht onze ondersteuning bij de aanbesteding van Energie dienstverlening. Het gaat om de non-tractie aansluitingen voor een groot deel van de spoorsector. Dit betreft niet de energiemeters van de bovenleiding, maar wel bijvoorbeeld de energiemetingen bij stations. De rol van eSight in dit type projecten is met name de inbreng van technische en inhoudelijke kennis. De daadwerkelijk inkoop en het uitvoeren van de eventuele Europese aanbestedingen verzorgen onze klanten zelf.

OMGEVINGSDIENST ZO-BRABANT

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) werkt in opdracht van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-de-Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de provincie Noord-Brabant.

PARKSTAD ENERGIEDIENSTEN

Parkstad Energiediensten is een gespecialiseerd energie adviesbureau. In haar dienstverlening naar klanten wil Parkstad verder gaan dan eenmalige onderzoeken. Parkstad blijft graag betrokken bij haar klanten. Energie besparen is namelijk geen kwestie van een eenmalige actie, maar continue aandacht.

Om deze reden biedt Parkstad Energiediensten aan klanten een full-service concept aan onder de noemer 'Parkstad Energiecoach'. Het spreekt voor zich dat energiemonitoring daarbij een onlosmakelijk onderdeel vormt. Vanwege de eenvoud van de webbased oplossing van eSight heeft Parkstad voor dit pakket gekozen om de diensten aan haar klanten te kunnen bieden.

PHILIP MORRIS

Philip Morris International is een van de vele internationale organisaties die werken met eSight. Het eSight systeem is wereldwijd het meest gebruikte en meest complete software systeem voor energiemanagement.

In zeer veel verschillende landen over de hele wereld zijn eSight dealers actief. Daarmee is eSight bij uitstek het systeem van keuze voor multinationals.

RADBOUDUMC

Voor een groot universitair medisch centrum als het St. Radboud in Nijmegen is het energiegebruik een grote kostenpost. Daarnaast hebben de academische ziekenhuizen gezamenlijk een energiebesparing doelstelling van 2% per jaar afgesproken. Aangezien Radboudumc al vele jaren deelneemt aan dit convenant wordt het ieder jaar lastiger om besparingen te vinden. Goed inzicht in het energieverbruik is dan ook essentieel. Bij dit ziekenhuis dat bijna 1.000 bedden heeft en werk biedt aan een kleine 9.500 mensen bewaakt een eSight energiemonitoring systeem bijna 700 verschillende energiestromen.

RIJKSOVERHEID

De Rijksoverheid werkt aan goed energiebeheer en probeert een besparing van 20% op energie te realiseren. Om dit te bewerkstelligen is een goede bewaking van energieverbruiken onontbeerlijk. Rijkswaterstaat beheert hiervoor een centraal energiemonitoring systeem op basis van eSight. Het systeem kent onder andere een centraal aansluitregister waarin alle mutaties op aansluitingen automatisch verwerkt worden. Het eSight systeem ontvangt dagelijks meetdata van alle meetbedrijven en netbeheerders in Nederland zowel van de grootverbruik aansluitingen als van de geïnstalleerde slimme meters. Ministeries hebben daarmee altijd actueel inzicht in het energieverbruik van vele duizenden aansluitingen.

Scholt Energy Services

Scholt Energy Services is uw partner voor alle energievraagstukken. Met een persoonlijke, duurzame en innovatieve werkwijze realiseren ze effectieve besparingsmogelijkheden. Scholt kiest eSight voor energiemonitoring.

SLIGRO

Sligro onderneemt op duurzame wijze met aandacht voor mens, maatschappij en milieu. Sligro maakt hierbij gebruik van eSight. Inzicht in energiegebruik en energiekosten zijn een belangrijk middel om besparingen te realiseren.

SODEXO

Sodexo Altys is een wereldspeler op het gebied van het leveren van facilitair management voor multinationals. Het voeren van energiemanagement en het beheren van energiebudgetten behoort hierbij tot de kerntaken. Onder de klanten kan Sodexo onder andere KLM rekenen, waarvoor compleet energiemanagement wordt uitgevoerd. Om deze complexe taken goed uit te kunnen voeren, heeft Sodexo gekozen voor de zeer complete oplossing met eSight.

Sportfondsen

Sportfondsen beheert meer dan 550 voorzieningen zoals zwembaden, sporthallen, ijsbanen, multifunctionele sportcentra en sociaal-culturele centra. Om inzicht te krijgen in het energieverbruik van deze voorzieningen en de resultaten van de energie besparingsmaatregelen op korte en lange termijn gebruiken ze eSight. Sportfondsen kan hiermee onder andere beoordelen of besparingsdoelen behaald worden en waar bijsturing nodig is.

SPRINX

"Door een gebrek aan monitoring kan een aanzienlijke hoeveelheid aan energie worden verspild", aldus het specialistische technische service bureau Sprinx.

Bij Sprinx kunnen klanten terecht voor advies hoe het energieverbruik verlaagd kan worden. Maar Sprinx gaat een stap verder dan de meeste adviesbureaus. Sprinx kan de uitvoering van de besparingsmaatregelen volledig op zich nemen met als resultaten gegarandeerde energiebesparing, een langere levensduur van installaties en een beter werkklimaat.

Na energie advies en uitvoering van maatregelen biedt Sprinx tenslotte volledige Energiemanagement dienstverlening in de vorm van een prestatiecontract.

Het spreekt voor zich dat de inzet van een krachtig energiemonitoring systeem onmisbaar is. Ten eerste natuurlijk als instrument van de energie specialist: medewerkers van Sprinx moeten de analyses kunnen uitvoeren om de beloofde en gecontracteerde prestaties waar te maken. Ten tweede biedt Sprinx inzicht aan haar klanten in de vorm van een webportal. Al met al was al snel duidelijk dat eSight Cloud het juiste systeem was voor Sprinx om al deze wensen in te vullen.

SRR

De Stadsregio Rotterdam wilde inzicht krijgen in het energieverbruik van een aantal gemeentelijke panden. In eerste instantie is daarvoor een pilotproject opgezet waarbij eSight gebruikt werd om als input voor een energiedashboard te dienen. Gebouwbeheerders hebben hiermee snel en makkelijk inzichtelijk waar hoeveel energie wordt verbruikt.

Naast het monitoren van energieverbruiken zijn ook besparingsonderzoeken in gebouwen uitgevoerd. Het energiedashboard geeft hierdoor inzicht in het verbruik en in het besparingspotentieel.

STAD ANTWERPEN

Stad Antwerpen maakt gebruik van eSight om het energiegebruik in de gebouwen te kunnen bewaken. Er is een koppeling gerealiseerd met het facility management systeem Planon, zodat alle gebouwgegevens live in eSight bijgehouden worden.

De software wordt gebruikt om meting en verificatie rapporten op te stellen van de verbeterprojecten die uitgevoerd worden door de gemeente en door ESCo partijen. Zo kan Stad Antwerpen nauwgezet volgen wat het effect van projecten is en wat de besparingen opleveren.

TRENTON

Trenton Energy Solutions is gespecialiseerd in het beheersen van de administratieve processen rondom energie aansluitingen voor multisites.

Trenton biedt een online applicatie voor het beheren van het aansluitregister van energie aansluitingen. Deze oplossing is nu uitgebreid met de energiemonitoring mogelijkheden van eSight. Energiemonitoring en aansluitingenbeheer wordt onder andere geleverd aan woningcorporaties en aan de gemeente Rotterdam.

ULC

ULC Installatietechniek b.v. en ULC Technisch Beheer b.v. maken gebruik van eSight voor meer inzicht in energiegebruik en energiekosten. ULC heeft voor eSight gekozen om professionele doeleinden te realiseren. eSight en eSee worden intern gebruikt voor het monitoren, beheren en analyseren van gebouwinstallaties en tevens om de opdrachtgevers naast het reguliere GBS ook deze realtime diensten en ondersteuning te kunnen bieden op het gebied van energiemanagement. Met behulp van eSight worden de installaties geanalyseerd en maximaal geoptimaliseerd. Dit kan alleen gerealiseerd worden door diepgaande kennis van installaties en met behulp van de juiste software waar eSight onderdeel van is.

VAANSTER

Vaanster maakt gebruik van eSight voor meer inzicht in energiegebruik en energiekosten.

VAN HOUT

Van Hout adviseurs en installateurs is gespecialiseerd in duurzame oplossingen. Niet alleen kan Van Hout de gebouwen en installaties verduurzamen. Ook worden complete ESCo oplossingen geboden waarbij projecten gerealiseerd, geëxploiteerd en gefinancierd worden. Om bij dit soort complexe projecten kosten en opbrengsten nauw te kunnen bewaken én om verantwoording aan klanten af te kunnen leggen is een goed energiemanagement systeem noodzakelijk. Het eSight systeem speelt hier een onmisbare rol in.

VEOLIA

Veolia is als beheer en onderhoudspartij een begrip zowel in de utiliteit als industriële sector. Veolia kan grootschalige energieprojecten uitvoeren tot aan het realiseren van complete energiecentrales. Maar Veollia voert ook energiebeheer uit voor verschillende gerenommeerde klanten in de industrie en utiliteit. Veolia Benelux koos voor het energiemanagement pakket eSight. Inmiddels is er een global contract voor Veolia voor het gebruik van eSight. Veolia Benelux heeft hierbij gekozen voor een SaaS oplossing, hetgeen inhoudt dat ze het volledige systeem als een cloud dienst afnemen.

WISSE

Wisse Totaalinstallateur is een bekend groot installatiebedrijf in Zeeland. Gevestigd in Goes biedt zij klanten volledige ondersteuning bij E- en W-installatietechniek, klimaattechniek en communicatiesystemen zoals voor inbraak- en brandpreventie.

Wisse maakt onderdeel uit van de Batenburg groep, een technisch dienstverlener bestaande uit een tiental zeer specialistische technische firma's die gezamenlijk werk bieden aan circa 850 mensen.

Voor verschillende klanten is energiebeheer en energiemanagement een belangrijke aanvullende dienst. Zo biedt Wisse met behulp van eSight Cloud inzicht in het energiegebruik aan een grote groep Zeeuwse basisscholen