Blog

Over meetbedrijven en ODA diensten

15 februari 2018

In deze maandblog gaan we het hebben over de rol van meetbedrijven en ODA diensten.

Wat is een meetbedrijf precies en wat doen zij? 

De hoofdtaak van een meetbedrijf is het uitlezen van standen uit energiemeters. 
Daarnaast verkoopt, verhuurt en repareert een meetbedrijf vaak ook verschillende meters. Het meetbedrijf is eigenaar van de gas- en/of elektriciteitsmeter bij grootverbruik aansluitingen. Bij kleinverbruik is de netbeheerder eigenaar van de meter.

Een meetbedrijf moet gecertificeerd zijn om meterstanden te mogen opnemen en reparaties aan de meter te mogen uitvoeren. 
Deze certificering wordt door landelijk netbeheerder TenneT uitgevoerd. Op de website van TenneT staan overzichten van erkende meetbedrijven voor elektriciteit en gas

Waar betaalt u het meetbedrijf voor?

U betaalt voor het gebruik en het beheer van uw energiemeter. Ook betaalt u voor het verwerken van uw meetgegevens. Dit houdt voornamelijk in dat het meetbedrijf uw meterstanden doorgeeft aan uw energieleverancier en netbeheerder TenneT. Met deze meetgegevens maakt uw energieleverancier uw energienota op. Er heerst nogal wat onduidelijkheid over het verkrijgen van meetdata als klant van een meetbedrijf. Tenslotte betaalt u toch al voor het ophalen van de meterstanden? Waarom zou u hier dan extra voor moeten betalen? U betaalt in dit geval voor de extra handeling bij het meetbedrijf die nodig is om deze data voortaan ook door te sturen naar u. Let wel: de kosten voor deze dienst zijn vaak prima uit te onderhandelen bij meetbedrijven of is bij enkele meetbedrijven al in veel gevallen gratis!

Wanneer ben ik klein- of grootverbruiker energie? 

U bent een kleinverbruiker voor de Elektriciteitwet als u een aansluiting hebt met een grootte van maximaal 3x80 Ampère. Wat de grootte van uw aansluiting is, kunt u terugvinden in de meterkast of op uw energienota.
U bent een kleinverbruiker voor de Gaswet als u maximaal een G25 gasmeter hebt die niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat. Op de site van Consuwijzer wordt dit kort en helder toegelicht. Bron: Consuwijzer.nl

Slimme meter

Slimme meters zijn kleinverbruik meters die op afstand uitleesbaar zijn. De grootschalige ‘uitrol’ van de slimme meters is begonnen in januari 2015. In 2020 moet het overgrote deel van de huishoudens een slimme meter hebben. Inmiddels hebben ruim 3 miljoen huishoudens een slimme meter. Jaarlijks komen daar meer dan een miljoen bij.

De slimme meter is een digitale meter waarvan de standen op afstand worden uitgelezen door de energieleverancier en de netbeheerder. Je hoeft dus geen meterstanden meer door te geven aan je energieleverancier en/of er hoeft geen meteropnemer meer langs te komen. De slimme meter meet je stroomverbruik, maar hij geeft ook de standen van de gasmeter door. Oude gasmeters kunnen niet met de slimme meter communiceren; de netbeheerder vervangt die gelijktijdig met de elektriciteitsmeter.
Met de slimme meter krijg je dus meer inzicht in je energieverbruik, bijvoorbeeld dankzij de tweemaandelijkse kostenoverzichten. Maar vooral als je er zelf nog een energiemonitoringspakket op aansluit.
Bron: Consumentenbond.nl


Wat is een ODA dienstverlener? 

Een ODA dienstverlener staat voor Onafhankelijke Diensten Aanbieder en is gecertificeerd om, in opdracht van de gebruiker, data van kleinverbruik meters op te halen via de netbeheerder. Certificering vindt plaats via EDSN (Energie Data Services Nederland) en is aan strenge technische en juridische eisen gebonden. Wist u dat eSightMonitoring ook ODA gecertificeerd is en deze dienst aanbiedt voor de bestaande klanten? 

Hoe zit het ook alweer? 

Onderstaand nog even een overzicht wie waar verantwoordelijk voor is binnen uw meternetwerk: